02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית מהי הנהח"ש ?

מהי הנהח"ש ?

הנהלת חשבונות ( הנהח"ש )הינה למעשה ריכוז כל הרשומות, המדווחות על הפעולות שבוצעו בעסק, דהיינו התנועות הכספיות והלא כספיות שלו ונועדה לספק מידע במונחים כספיים על החובות וההתחייבויות של העסק בזמן נתון.

התנועות הכספיות כוללות עסקאות מכירה, רכישה, רישום קבלות, הכנסות ותשלומים שונים (הוצאות) .

על סמך רישום זה ניתן לקבוע ריווחיות עסק, כדאיות כלכלית ותכנון העסק לטווח קצר וארוך.

אנשים רבים נוטים לבלבל בין הנהלת חשבונות, המתעדת את הפעולות הפיננסיות לבין חשבונאות, העוסקת בכללי הרישום של פעולות חשבון לבין ראיית חשבון או ייעוץ מס, העוסקת בביקורת דו"חות כספיים  של ארגון, שעם סיומה על רואה החשבון לספק חוות דעת על הדו"ח.

לנו בגנוסר הבית לעסקים חשוב שתהיו בראש שקט לאורך כל השנה, לכן אנו דואגים שכל הפעולות הכספיות בעסק שלכם תתועדנה.  כלומר בכל רגע נתון  תדעו מה קורה בעסק שלכם וניתן יהיה בקלות רבה  להפיק דוחות לרשויות המס, למשקיעים , לבנקים. בהתאם לצורך.

אנו נדריך אתכם מה המסמכים הדרושים בכל עת וכיצד עליכם להגיש אותם.

כך שאם למשל אתם מבקשים הוצאות על דלק, חשוב שתדאגו כי מספר הרכב שלכם יופיע על הקבלה, כנדרש ע"י רשויות המס.

חשוב לשים לב לכל פרט , כדי שאם במידה תיערך ביקורת של רשויות המס בעסק שלכם, אתם תהיו ערוכים מראש והביקורת תעבור במהרה וללא תקלות.

 

הצוות שלנו במחלקת הנהלת חשבונות בגנוסר הבית לעסקים ישמח להעמיד לרשותכם את מיטב השירותים הדרושים לניהול החשבונות של העסק שלכם.

ניהול חכם