02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית הצהרות הון

הצהרות הון

אם אתם עצמאים, יזמים, משקיעים , בעלי מניות או שכירים בעלי הכנסות גבוהות  עליכם להגיש הצהרת הון לרשות המיסים.

עצמאים נדרשים למלא הצהרה עם פתיחת תיק עסק ולאחר מכן מידי 5 או 10 שנים.

מדובר בדו"ח מפורט של כל הנכסים וההתחייבויות שלכם עד ה-31 בדצמבר לאותה שנה.

מדובר בדיווח מפורט בו נדרשים לדווח על הנכסים, הון עצמי, רכוש והתחייבויות ( הלוואות למיניהן).

בדו"ח יש למלא גם נתונים של בן/בת הזוג ושל ילדים עד גיל 18.

כולל מתנות שקיבלתם.

חשוב להקפיד למלא כל פרט!

הצוות שלנו במחלקת הנהלת החשבונות והמיסוי של גנוסר פרוייקטים  עומד לשירותכם ויסייע לכם למלא את ההצהרה, כדי שלא תיתקלו באי נעימויות ושתהיו סמוכים ובטוחים כי כל זכויותיכם מוצו במלואן.

לנוחותכם הסבר מפורט .

הצהרות הון – מגישים בקלי קלות ונמנעים מטעויות

בעלי עסקים רבים חוששים להגיש הצהרת הון,  כיוון שמדובר בהליך המחייב דיווח מפורט ומדוייק וחשוב לא להחמיץ בו שום פרט.

עסקים חדשים נדרשים להגיש הצהרת הון בשנתיים הראשונות לקיומו של העסק, ובהמשך על-פי רוב בכל 5 שנים יגישו הצהרה עדכנית.

בעת הכנת הצהרת ההון חשוב לעמוד בדרישות של רשות המיסים.

כאן המקום לציין כי רשות המיסים מבקשת מעת לעת אף מאנשים פרטיים, שאינם בעלי עסקים, להגיש הצהרות הון מקוצרות.

הצהרת הון – מהי ?

מדובר במסמך בו מופיעים סך כל הנכסים, הכספים, וההתחייבויות של בעל עסק או אדם פרטי בזמן הגשת ההצהרה.

בטופס הצהרת ההון אתם למעשה מדווחים לרשות המיסים על כל אחד ממקורות ההון שלכם, בהם: פנסיה, חסכונות, ציוד ונכסים של העסק וציוד הנמצא ברשותכם.

באופן זה, בודקת רשות המיסים את כל ההכנסות שהנישום דיווח עליהם בדו"חות השנתיים ואם אכן ישנה התאמה בין ההכנסות להוצאות שלו בפועל.

אמנם אין צורך להיבהל מהצהרת הון, שכל בעל עסק מקבל אחת לכמה שנים, כחלק שבשיגרה ולא חלילה על חשד שלא דיווחתם בחוק.

אך יחד עם זאת, חייבים להבין כיצד יש למלאו ולהקדיש לו תשומת לב מירבית, שאם לא כן, אתם עלולים לטעות וודאי שלא תרצו להסתבך עם רשות המיסים בשל כך. לכך מומלץ למלא את הצהרת ההון על-ידי או בליווי איש מקצוע.

כיצד בנויה הצהרת ההון ?

מסמך הצהרת ההון נחלק לשניים. החלק הראשון מיועד לדיווח העסקי של כל הנכסים, ההון וההתחייבות שבעסק שלכם.  חלקו השני של המסך מיועד לדיווח על כל ההון הפרטי שברשותכם, בו מציינים את הנכסים וההתחייבויות הפרטיים שלכם. חלק זה כולל אף את משק הבית שלכם וגם ההון של בן/בת זוגכם וכן של ילדיכם, במידה שאינם בגירים עפ"י החוק.

  

הצהרת ההון הראשונה וחשיבותה

אמנם אין הבדל מבחינת התהליך של הכנת הצהרת הון ראשונה לבאות אחריה,  אך היא קריטית ויש לה השלכות על הדיווחים שתגישו בהמשך.

במה דברים אמורים?

אמנם בכל הצהרת הון עליכם לדווח על כל הנכסים וההתחייבויות ההוניות שברשותכם. אלא שכל הצהרות ההון נסמכות למעשה על הדיווח שניתן בהצהרת ההון הראשונה. כלומר אם לא תדווחו על נכס מסויים, מקור הון או התחייבות בהצהרה הראשונה, ייווצר פער בין הדיווחים בהצהרת ההון שתגישו לאחר מכן.

חשוב לציין כי פקידי השומה ברשות המיסים עורכים השוואות בין הדיווחים ובמידה שלא תהיה התאמה בין הדיווחים בהצהרת ההון לדוחות השנתיים שלכם, אתם עלולים למצוא את עצמכם בבעיה ויהיה עליכם להוכיח כי הנכסים וההתחייבויות היו ברשותכם עוד קודם לדיווח הראשון. דבר שעשוי להיות לא נעים ולעיתים יקשה עליכם להוכיח ותידרשו לשלם קנסות על אי ההתאמות.

כמובן שברשות המיסים בוחנים היבטים נוספים שאינם קשורים רק לעסק, בהם למשל הוצאת מחיה ופנאי. זאת באמצעות טבלאות ממוחשבות. מטעם זה חשוב להציג דיווח הצהרות הון מדוייק ככל האפשר.

כיצד יש למלא את הצהרת ההון?

כאמור לעיל, לטופס הצהרת ההון מספר חלקים, כשבכל אחד יפורטו נכסי ההון שלכם לסוגיהם.

  • נדל"ן

בחלק זה בטופס הצהרת ההון הראשונה עליכם לדווח על כל האחזקות שבבעלותכם בהם: דירה או דירות למגורים ולהשקעה, משרדים, מגרשים. יש לצרף חוזי רכישה או השכרה.

בטופסי הדיווח של הצהרות ההון העתידיות, במידה שרכשתם, מכרתכם, השכרתם, שכרתם נכסי נדל"ן שונים, עליכם לציין זאת בטופסי הדיווח ולצרף חוזי מכירה, קניה וכדומה. הללו למעשה מהווים הוכחה לבעלותכם על נכס או לעודפי הון, שיש ברשותכם כתוצאה ממכירה או מהשכרה של הנכס או נכסים שברשותכם. בנוסף על כך, במידה שהנכסים שופצו או שבוצעו בהם תוספות בניה, על מנת להשביח את הנכסים שלכם, יש להגיש קבלות על ההוצאות בגינם.

כך הדבר לגבי מיסוי ישיר ועקיף על נכסים, כמו גם הוצאות נוספות, בהם: דמי תיווך, מס שבח, דמי טרחת עורך דין , תשלום עבור ביטוח נכס והוצאות נוספות.גם כאן, חשוב לצרף מסמכי תיעוד להוצאות אלו.

אשר למשכנתא למימון הנכס או הדירה,  חשוב לצרף את אישור יתרת המשכנתא מהבנק.    

 2) כספים בבנקים, בקרנות, בקופות ובביטוחים

  בהצהרת ההון עליכם לדווח לרשות המסים על כל ההון שלכם, החל בחשבונות מט"ח, חסכונות, פקדונות שונים והכסף בחשבון העו"ש שלכם.

בנוסף עליכם לדווח על כל ההלוואות וההתחייבויות שלכם לבנקים, חברות אשראי ואף לאנשים פרטיים. יש לצרף אישורים המעידים על התחייבויות אלו.

חובת הדיווח חלה גם על כספיכם בחברות ביטוח ופנסיה, בהם קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל. יש לצרף דוחות שנתיים, שקיבלתם מהם.

 

3) הלוואות ומתנות

חלק חשוב בהצהרת ההון הוא דיווח על מתנות משמעותיות, בשווי משמעותי. אין צורך לדווח על מתנות ששוויין עשרות שקלים בודדים.

יש לציין בחלק זה אף מתנות משמעותיות שקיבל מישהו מבני ביתכם, למשל סיוע ברכישת דירה או רכב וכן קבלת כספים באירועים משפחתיים.

אף על מתנות או הלוואות משמעותיות שניתנו על ידכם, עליכם לדווח. כולל לבני משפחה מכל סוג קרבה.  

4) כלי רכב, ציוד, רכוש והוצאות נוספות

בטופס הצהרת ההון יש לדווח על כלי הרכב שברשותכם, פרטיים ועסקיים. יש לציין מועדי קניה, מכירה ועלויות.

אשר לציוד ורכוש שרכשתם, עליכם לשמור את כל הקבלות בגינם.

הוצאות נוספות שעליכם לדווח הן על חופשות, שעלותן עשויה להיות משמעותית לאורך מספר שנים.

 

האם מומלץ לך למלא הצהרת הון בעצמך ?

שאלה חשובה שבעלי עסקים ואנשים פרטיים מתחבטים בה.

אכן מילוי הצהרת הון ראשונה אינו מסובך, אלא שכיוון שמדובר בהצהרה שעליה מתבססות ההצהרות הבאות. חשוב מאוד לא להשמיט שום פרט. על מנת שבעתיד לא תצטרכו להסביר על פשר הגידול הפתאומי בהונכם, רק משום ששכחתם לרשום אותו בהצהרה הראשונה.

למען האמת, העלות של איש מקצוע במימון ההצהרה הראשונה נמוכה באופן יחסי, לעלותו בהצהרות הון עתידיות.

בהצהרות ההון העתידיות מתבצעת השוואה להצהרת ההון הקודמת, כולל הוצאות ומחיה, אותן בוחן פקיד השומה ברשות המסים.

בלי ספק, הרבה יותר פשוט שאיש מקצוע יכין את הצהרות ההון השניה והבאות אחריה, כיוון שהכנתן מורכבת יותר.

שימוש באיש מקצוע יחסוך לכם זמן יקר, כמו גם בקיאותו במונחים מקצועיים תקצר הליכים ותשקף במדוייק את מצבכם הכלכלי. כך תחסך מכם התדיינות והסברים מול פקיד השומה.

 

הצוות שלנו במחלקות ייעוץ המס והנהלת החשבונות בגנוסר הבית לעסקים ישמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ועניין ולסייע לכם בכל הדרוש למילוי ההצהרה כנדרש.

הצהרת הון