02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית ביטוחי רכוש

ביטוחי רכוש

ביטוחים אלו יש להבחין בין נזקים ישירים ,דהיינו נגרם נזק ממשי לרכוש ( למשל סחורה שעלתה באש)  לבין נזקים עקיפים, שנובעים מהנזק הישיר ( למשל נזק כלכלי בעקבות אבדן ימי עבודה ).

הצוות שלנו במחלקת הביטוחים של גנוסר הבית לעסקים עומד לרשותכם וישמח לייעץ ולהתאים לכם את הביטוח המתאים לכם.

הגנה מנזקים