02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית ביטוחי בריאות

ביטוחי בריאות

אילו ביטוחי בריאות קיימים ומה הכי מתאים לך ?

ביטוח זה נועד להעניק כיסוי עבור הוצאות על טיפולים רפואיים.

כל אחד נזקק מעת לעת לשירותים בריאותיים, בין אם מדובר בבדיקות שגרתיות ודומיהן ובין אם מדובר בטיפולים מורכבים יותר, בהם ניתוחים, השתלות, תרופות מצילות חיים ועוד.

אדם הרוכש ביטוח זה, זכאי במידת הצורך, לשירותים אלו בעלות מופחתת, ולעיתים זכאי להחזרים כספיים מוגדלים.

לשם כך, משלם המבוטח פרמיה חודשית קבועה , במסלול שבחר, בהתאם לו הוא זכאי לשירותים עבורם שילם עם רכישת הביטוח.

אכן בהתאם לחוק הביטוח הממלכתי, זכאי כל אזרח במדינה לטיפול מציל חיים, מבלי לשלם את עלותו האמיתית.בריאות בראש שקט

כל אזרח זכאי לרכוש הרחבות ותוספות להשלמת הזכאויות הביטוחיות שלו על-פי חוק.

בישראל קיימים שלושה סוגים  עיקריים של ביטוח בריאות.

 

ביטוח בריאות ממלכתי

בהתאם לחוק ביטוח זה , שנחקק בשנת 1995, מוענק כיסוי ביטוחי לכל אזרחי מדינת ישראל. כולם נדרשים לשלם פרמיה, המקנה להם שירותי בריאות בסיסיים, הכלולים בסל הבריאות, כפי שנקבע על-ידי משרד הבריאות.

בחוק זה כלולים: אשפוז יולדות וילודים, תרופות ועוד.

 

שב"ן – שירותי בריאות נוספים

בשמו האחר נקרא ביטוח משלים. כיום כל הקופות מעניקות ביטוח זה, המאפשר ללקוחות הקופה לרכוש שירותים נוספים שאינם נמצאים בחוק הביטוח הממלכתי, בהם בדיקות תקופתיות, אבחונים שונים, השתתפות עצמית בשירותים שונים בהם רופא מומחה.  לאחרונה לאור הביקוש, נוספו שירותי רפואה אסתטית, מבחנים לאיתור ADHD  ועוד.

לכל ביטוח זה יש מספר מסלולים, בסיסי, מורחב ולעיתים מורחב מאוד. בעבור כל ביטוח נדרש המבוטח לרכוש פרמיה.

כמו כן, התשלום עבור מבוטח משתנה לטווחי גילאים שונים.

ביטוח זה נמצא בפיקוח וכפוף לתקנון מאושר על-ידי משרד הבריאות ומותנה במצבה הפיננסי של כל קופת חולים.

 

ביטוח בריאות פרטי

בנוסף לביטוחים אלו ניתן לרכוש פוליסות בריאות פרטיות ולהשלים כיסויים נוספים, שאינם ניתנים על-ידי המדינה, כחלק מביטוח בריאות ממלכתי – השב"ן ( כנזכר לעיל ).

בפוליסות אלו ניתן לרכוש כיסויים המתאימים לצרכיו של כל מבוטח ובני משפחתו. בהן למשל ניתן לבחור אישפוז בבית חולים פרטי, לקצר זמני המתנה לרופאים ולניתוחים, לקבל פיצוי על אבדן ימי עבודה, מימון תרופות שאינן בסל הבריאות , מימון אישפוז בבתי הבראה וכיסויים נוספים.

כל הכיסויים הללו ניתנים במקביל לכיסויים שהמבוטח זכאי להם ממקום עבודתו, ואף לעיתים מביטוח לאומי.

עלות הפרמיה שמשלם המבוטח עבור פוליסת ביטוח הבריאות הפרטית משתנה מעת לעת.  כמו כן יש מוצע לבחון מספר פוליסות ומסלולים של חברות ביטוח שונות ולהשוות ביניהן. תחרות בריאה זו בהחלט מועילה לצרכנים.

גם כאן התשלום עבור הפרמיה הינו על-פי גיל המבוטח ומצבו הבריאותי. ניתן לרכוש הרחבות נוספות לביטוח בכל עת.

 הצוות שלנו במחלקת הביטוחים בגנוסר הבית לעסקים ישמח להעמיד לשירותכם את כל הידע והניסיון הרב, על מנת להתאים עבורכם את הביטוח המותאם ביותר לצרכיכם.